top of page

Toyo Engineering

Iň iri bloklar

Fraktinatorlar bilen barža

Fraktinatorlar bilen barža

Toyo Engineering Taslamasy

Fractionators on Barge

Fractionators on Barge

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivery to Kiyanly

Fractionator Delivery to Kiyanly

Toyo Engineering Project

Fractionator Delivered to Kiyanly

Fractionator Delivered to Kiyanly

Toyo Engineering Project

HL & ODC bloklary

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

HL & ODC Units

HL & ODC Units

Toyo Engineering Projects

“Kardelen” baržasy

Ýük bilen ýüklenen “Kardelen” baržasy

Ýük bilen ýüklenen “Kardelen” baržasy

Vessels delivered by Kardelen Barge

Vessels delivered by Kardelen Barge

Toyo Engineering Project

Kardelen Barge Loaded with Cargo

Kardelen Barge Loaded with Cargo

Toyo Engineering Project

Kardelen Barge

Kardelen Barge

Toyo Engineering Project

Kardelen Barge Loaded with Cargo

Kardelen Barge Loaded with Cargo

Toyo Engineering Project

Kardelen Barge Loaded with Cargo

Kardelen Barge Loaded with Cargo

Toyo Engineering Project

Kardelen Barge

Kardelen Barge

Toyo Engineering Project

Kardelen Barge

Kardelen Barge

Toyo Engineering Project

Taslama: TGPC taslamasy

Zawod: Gaz separasiýasy, Etan krekingi we Polipropilen bloklary zawody

Müşderi: Toyo Engineering Corporation

Alyjy: “Türkmengaz” Döwlet konserni

Dowamlylygy: Aprel, 2015 – Noýabr, 2016

Umumy tonnaž: 18 392 tonna

Umumy möçberi: 85 025 fraht tonnalary​​

Ýerine ýetirilen hyzmatlar:

  • Gyýanlyda pürsden duralganyň gurluşygy;

  • Türkmenbaşy portunda GC (general cargo - umumy maksatly ýükler),ODC (Over Dimensional Cargo - gabara ölçegine laýyk gelmeýän ýükler) we HL (heavy lift - agyr ýükler) bloklary üçin gämileri düşürmek we terminal işlemek ;

  • Türkmenbaşy portundan Gyýanly duralgasyna we TGPC meýdançasyna çenli ýükleri getirmek;

  • ODC rugsatnamalaryny almak;

  • Ýol ugurlaryny meýilleşdirmek we ýanynda ugratmagy guramak;

  • Aýlawly geçelgeleri gurmak;

  • Deňiz baržasyny frahtlamak we agentçilik hyzmatlary;

  • Baržany ballasty boýunça guramak we pürsden duralgada ýükleri düşürmekde ýardam etmek.

  • Gümrük dellalçylygy;

 

Işleriň mazmuny:

Şu taslamany amala aşyrmak üçin “Altyn ýoda” kompaniýasy üçin Gyýanlyda pürsden duralga guruldy. Türkmenbaşy portundan gös-göni Gyýanly duralgasyna çenli baržada HL/ODC bloklar tirkegde getirildi. Mundan başga-da, “Altyn ýoda” kompaniýasy Türkmenbaşy portunda ähli ýükleýiş-düşüriş işlerini doly möçberde ýerine ýetirdi.

Barža ýüklenen ýük birlikleriniň iň ýokary agramy   163MТ (metrik tonna), 145МТ we 205МТ deň boldy.

 

Umuman alnanda 50 sany   HL/ODC bloklary daşaldy.

2016-njy ýylyň awgustynda Türkmenbaşy portunda “Altyn ýoda” kompaniýasy Konstanta portundan gelen we degişlilikde 534 MT we 343MT agramda bolan polietilen we etilen kolonnalarynyň düşürilmegini ýerine ýetirdi.

bottom of page